July 28, 2021

TechXlk

All About Technology

Techxlk

1 min read

අපි කලින් ලිපියේදී කතා කලා Arduino කියන්නේ මොකක්ද කියලා.අද අපි කතා කරන්නේ Aduino Boards ගැන​. (Arduino Original Board) මේ තියෙන්නේ...